Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie (AC) bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris,een vertegenwoordiger uit het bestuur en een commisielid. Conform de regels die gelden voor het bestuur worden de AC-leden tijdens de ledenvergadering uit de leden gekozen. De AC haalt haar financiële middelen uit te organiseren activiteiten en besteedt middelen aan activiteiten, anders dan tafeltennis. De AC heeft in principe een eigen bevoegdheid omtrent de herkomst ende besteding van de financiële middelen. Zij heeft hiertoe wel regelmatig overleg met het bestuur. Uiteraard wordt gepoogd zoveel mogelijk leden te stimuleren tot deelname aan de activiteiten.

Voorzitter: Edwin Heefer
Penningmeester: Petra Maas
Secretaris: Ingrid Schalks
Commissielid: Peter Jansen
Commissielid: Hester Elisen

 

Tips voor het AC kun je mailen aan: activiteiten.sbm@gmail.com

Start een gesprek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *